Czym są numery BSN i Sofi oraz do czego są?Są najbardziej do identyfikacji każdej jednostki, bezsprzeczne do którejkolwiek komunikacji z holenderską biurokracją holenderską także natenczas, gdy dostajemy w Holandii legalną pracę. Określone przeznaczenie dla każdego numeru wyrażamy w dalszej części materiału.

Numer BSN powinny wyrobić wszelkie te osoby, które myślą aby pozostawać w Holandii dłużej aniżeli 4 miesiące, toteż ojczyści Holendrzy i też osoby jakie na stałe bądź dłuższy okres sezonu wyruszają do Holandii, na przykład w kierunkach zarobkowych. Wyrobienie numeru BSN nie jest niezbędne, jednakże bez niego niełatwo będzie uczciwie przebywać w Holandii.

Numer BSN posiada niezwykle duży krąg używania. Ogólnie sprzyja do identyfikacji Twojej osoby podczas kontaktu także organizowania przeróżnego stylu sytuacji w wielu holenderskich jednostkach (dokumentem tymże usługuje się aż 51 placówek!). Najbardziej wygodny do: kontaktu z urzędem gminy; legalnego przyjęcia do pracy na obszarze Holandii; załatwiania sytuacji z Belastingdienst - urzędem skarbowym; regulowania sytuacji spojonych z emeryturą; organizowania rzeczy złączonych z opieką zdrowotną (konsultacja u specjalisty rodzinnego, dentysty, w szpitalu albo aptece); w istotach spojonych z edukacją.

Jeżeli postanowisz się zostać pełnoprawnym rezydentem Holandii to numer BSN będzie figurował w Twoich dokumentach tożsamości na przykład w paszporcie, prawie jazdy. Nakłada się zatem pytanie: Czemuż numer BSN nie jest obowiązkowy oraz co w wypadku, jeżeli decydujemy być w Holandii na czas płytszy aniżeli 4 miesięce? Zaś tu właśnie wędrujemy do numeru Sofi oraz zbadania odrębności, jaka identyfikuje od siebie te dwa numery.
Sofi numer – Sofinummer

Sofinummer to numer, jaki winni zorganizować gdy podejmujemy legalną pracę Toeslagen w Holandii Holandii poprzez okres gorszy niż 4 mies. W takim wypadku nie wymagamy wyrabiać numeru BSN. Sofinummer zajmuje znacznie mniejszy zakres niźli numer BSN, gdyż obowiązuje on jedynie rzeczy fiskalnych. Jeżeli używasz numer BSN nie musisz mieć wprzódy numeru Sofi.